• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg

Mesto Vráble zastúpené primátorom  mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov 

v y h l a s u j e

Výberové konanie 

na obsadenie funkcie:

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Imricha Godina Hlavná 1221, Vráble

Bližšie informácie – kliknite sem.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla