• 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg

Nová webová stránka


PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU

 

 

V dňoch 29. apríla až 3. mája 2019 Základná umelecká škola Imricha Godina

organizovala XXI. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2019 

Tlačovú správu vydanú o IUVENTUS CANTI 2019 nájdete tu:
 
Recenziu od operného kritika Vladimíra Blaha zverejnenú na stránke portálu Opera Slovakia nájdete tu:
 
 

 

Základná umelecká škola Imricha Godina Vás pozýva na 

X. ročník podujatia

KONCERT ŽIAKOV ŽIAKOV ZUŠ POŽITAVIA

29. máj 2019 o 17:00 

veľká zasadačka Mestského úradu Vráble

_______________________________________________________________

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV ZUŠ POŽITAVIA

29. máj 2019 o 16:00

vestibul veľkej zasadačky Mestského úradu Vráble

V programe koncertu a na výstave sa predstavia žiaci 

ZUŠ Zlaté Moravce 

ZUŠ Imricha Godina Vráble

ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany  

ZUŠ Hurbanovo

ZUŠ Nové Zámky 

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám pekný umelecký zážitok

 

 

 

 

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble

oznamuje záujemcom o štúdium,

že prijímacie skúšky k školskému roku 2019/2020

do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a  tanečného odboru

sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. júna 2019 

v čase od 13:00 do 18:00 hodiny.

 

Mesto Vráble zastúpené primátorom  mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov 

v y h l a s u j e

Výberové konanie 

na obsadenie funkcie:

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Imricha Godina Hlavná 1221, Vráble

Bližšie informácie – kliknite sem.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla