• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

1989
Ľudová škola umenia
Založenie školy – Hudobný, Výtvarný odbor
Riaditeľ Eduard Štefánka

1990
Základná umelecká škola
Riaditeľ Ján Smieška

1993
Riaditeľka Viola Smiešková
Riaditeľ Jozef Vrábel – od 1. septembra
Zriadenie literárno-dramatického odboru

1994
Zriadenie tanečného odboru

1995
Celoslovenská spevácka súťaťaž Imricha Godina pod záštitou Ministerstva školstva SR

1998
Celoslovenská spevácka súťaťaž Imricha Godina členom EMCY Slovakia – Európskej únie hudobných súťaží mládeže

1999
Založená spolupráca s partnerskou školou ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun
Vznik tanečného súboru Klik-Klak pod vedením učiteľky Hany Kokavcovej
Prvý ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI

2000
Ministerstvo školstva SR udeľuje škole čestný názov Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
Vstup do organizácie Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Muzikál Čin-Čin

2001
Založená spolupráca s partnerskou školou ZUŠ Brno Vevěří

2002
Rodičovské združenie pri ZUŠ Imricha Godina sa stáva členom Slovenskej rady rodičovských združení

2003
Projekt s partnerskou školou ZUŠ Brno Vevěří Mluvíme tancem
Založenie divadelného súboru Caput

2004
Založenie džezovej skupiny LK-Band pod vedením učiteľa Ľudovíta Kuruca
Projekt partnerských škôl Pocta Chopinovi
Účasť v programe I. Európskeho festivalu umeleckého školstva

2005
Muzikál Pinocchio – premiéra
Projekt s partnerskou ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun Výtvarný plenér

2006
Muzikál Pinocchio – 45 repríz
Slovenská republika a Česká republika Projekt s partnerskou ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun Pocta Mozartovi 
Projekt s partnerskou ZUŠ Brno Vevěří Česká a Slovenská hudba 

2007
Vstup do organizácie Asociácia umeleckých škôl Slovenskej republiky EMU Slovakia
Projekt s partnerskou ZUŠ Jinřicha Pravečka Lanškroun Haydn a jeho súčasníci 

2008
Účasť v programe III. Európskeho festivalu umeleckého školstva
Projekt s partnerskou ZUŠ Jinřicha Pravečka Lanškroun Tvorivé dielne 

2009
Koncert k 20. výročiu založenia školy účinkujúci – žiaci, bývalí absolventi, žiaci partnerských škôl,
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Jozef Remenár / klavír, Radovan Šranko / husle
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Vydanie profilového CD Viva la musica 

2010
Koncert a výstava žiakov ZUŠ Požitavia (Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, Nové Zámky, Hurbanovo)
Prvý ročník

2012
IUVENTUS COLORIS – Prehliadka výtvarných prác žiakov umeleckých škôl
Prvý ročník

Joomla templates by a4joomla